Edictes (també publicats al DOGC)

Exercici: 2021 Bop: 39-0 Edicte: 1350 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació inicial del Projecte d'arranjament de la coberta del cementiri
Exercici: 2021 Bop: 23-0 Edicte: 758 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació de padrons del 4t trimestre de 2020 aigües dels Ajuntaments de Maçanet de Cabrenys i Juià
Exercici: 2021 Bop: 22-0 Edicte: 550 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Delegació de competències del Ple a l'alcalde
Exercici: 2021 Bop: 20-0 Edicte: 477 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals
Exercici: 2021 Bop: 19-0 Edicte: 554 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació definitiva del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 250-0 Edicte: 9991 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 249-0 Edicte: 9907 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 5/2020
Exercici: 2020 Bop: 249-0 Edicte: 9905 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 6/2020
Exercici: 2020 Bop: 236-0 Edicte: 9083 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació inicial del Projecte d'arranjament de la coberta del cementiri
Exercici: 2020 Bop: 223-0 Edicte: 8449 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals