Edictes (també publicats al DOGC)

Exercici: 2020 Bop: 223-0 Edicte: 8449 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals
Exercici: 2020 Bop: 214-0 Edicte: 7903 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació inicial del Pla estratègic de subvencions 2020
Exercici: 2020 Bop: 214-0 Edicte: 7902 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit 5/2020 i 6/2020
Exercici: 2020 Bop: 213-0 Edicte: 7881 CONSORCI DE LES GAVARRES - Aprovació inicial de la Memòria valorada de les obres de deconstrucció d'estructures urbanes obsoletes al Paratge del Pla dels Vents a les Gavarres (TM de Girona, Quart i Juià)
Exercici: 2020 Bop: 197-0 Edicte: 7119 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació inicial del projecte d'enllumenat
Exercici: 2020 Bop: 192-0 Edicte: 6905 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació definitiva d'uns expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2020 Bop: 188-0 Edicte: 6747 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Contractació urgent de personal
Exercici: 2020 Bop: 169-0 Edicte: 6198 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació inicial de la relació de propietaris, béns i drets afectats per l'expropiació derivada de l'execució del projecte constructiu d'obres de Condicionament d'un tram de la carretera GIV-6708, de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000, terme municipal de Juià (Exp. 2020/7055)
Exercici: 2020 Bop: 169-0 Edicte: 6191 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació definitiva del projecte constructiu d'obres de condicionament d'un tram de la carretera GIV-6708, de Celrà a Juià, entre el PK 0+680 i 1+000, terme municipal de Juià (Núm. expedient 2020/3818)
Exercici: 2020 Bop: 141-0 Edicte: 4997 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació inicial de la memòria valorada de consolidació del castell de Juià fase 2020