Edictes (també publicats al DOGC)

Exercici: 2021 Bop: 105-0 Edicte: 4568 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació inicial d'un projecte d'urbanització
Exercici: 2021 Bop: 90-0 Edicte: 3769 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació definitiva d'uns expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2021 Bop: 85-0 Edicte: 3541 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació de les bases reguladores i convocatòria d'un procés de selecció
Exercici: 2021 Bop: 85-0 Edicte: 3532 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2021 Bop: 74-0 Edicte: 3141 AJUNTAMENT DE CELRÀ - Nominació del vial que uneix el carrer dels Països Catalans amb la Carretera de Juià amb el nom de Carme Mallorquí Comas
Exercici: 2021 Bop: 73-0 Edicte: 2918 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Exposició pública de la memòria valorada "Restauració del Castell de Juià"
Exercici: 2021 Bop: 70-0 Edicte: 2812 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació de l'inici de l'expedient d'oficialització de la bandera de Juià
Exercici: 2021 Bop: 68-0 Edicte: 2716 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació inicial de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
Exercici: 2021 Bop: 68-0 Edicte: 2715 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació inicial de dos expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2021 Bop: 39-0 Edicte: 1350 AJUNTAMENT DE JUIÀ - Aprovació inicial del Projecte d'arranjament de la coberta del cementiri