SUBVENCIONS “PLA A L’ACCIÓ” LÍNIA 5 (INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES)